Razred 1
Poboljšanja u redukciji ruda, oksida i t. slično : patentni spis br. 5986