Percepcija telesnosti in prostora v okviru procesov identifikacij na Japonskem