Arhiv fotografskega kronista Frana Vesela

Vesel Fran, zbiralec kulturnozgodovinskega gradiva in fotoamater. Zanimanje za fotografijo ga je privedlo na Dunaj in v München, kjer se je izpopolnjeval in postal eden naših najboljših fotoamaterjev. Vrsto let je bil tudi odbornik Narodne galerije in prizadevno sodeloval v ljubljanski Probudi. Odlikovala ga je neugnana zbirateljska strast in je v svoji hiši v Ljubljani (Komenskega 8) zbral poleg velike knjižnice z mnogimi dragocenimi knjigami in prvotiski naše moderne tudi množico reprodukcij, slik in kipov, knjižnih oprem ter njihovih osnutkov, zlasti pa izvirnike slovenskih umetnikov. Za pomembne Slovence je zbiral biografsko gradivo (izrezki iz časopisov, fotografije), gradivo o umetnostnih razstavah in umetniških društvih od 1900 dalje (izrezki, katalogi, zapiski, fotografije), o arhitekturi, spomenikih, plastiki (izrezki, fotografije), rokopise slovenskih pisateljev ipd. (Veselovo zapuščino hrani NUK, Rokopisna zbirka). Domala vsi pripadniki slov. moderne so bili njegovi osebni znanci, zlasti O. Župančič in z njegovim posredovanjem Ivan Cankar, katerega je velikokrat fotografiral; te slike sodijo med najboljše pisateljeve posnetke. Zbral je na tisoče fotografskih plošč s posnetki naših pomembnih ljudi. Njegove zbirke so bile najobsežnejši zasebni arhiv slovenske kulturne zgodovine.

Število rezultatov iskanja: 9138

Tip gradiva
Leto izida
- (19)
1??? (19)
18?? (168)
182? (1)
1830 (1)
1840 (1)
1840/1850 (1)
1850/1860 (9)
1859/1869 (2)
186? (46)
1860 (1)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1862 (2)
1863 (7)
1864 (2)
1865 (2)
1865/1881 (4)
1866 (3)
1867 (6)
1868 (3)
1869 (2)
187? (32)
1870 (5)
1871 (3)
1871/1881 (1)
1872 (5)
1873 (3)
1874 (2)
1875 (5)
1876 (1)
1878 (1)
188? (62)
1880 (7)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1881/1890 (1)
1881/1900 (5)
1882 (1)
1882/1898 (1)
1883 (1)
1884 (6)
1885 (2)
1885/1895 (1)
1887 (2)
1888 (2)
1889 (2)
189? (83)
1890 (8)
1890/1899 (1)
1890/1915 (1)
1890/1920 (1)
1890/1930 (1)
1891 (4)
1892 (2)
1892/1902 (1)
1893 (3)
1894 (6)
1895 (4)
1895/1905 (4)
1895/1910 (1)
1896 (7)
1897 (4)
1897/1897 (1)
1897/1898 (1)
1898 (7)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (9)
19?? (2331)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
190? (168)
1900 (20)
1900/1905 (4)
1900/1910 (13)
1900/1911 (1)
1900/1917 (2)
1900/1920 (5)
1901 (13)
1902 (7)
1903 (11)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1904 (13)
1904/1960 (1)
1904-1905 (1)
1905 (44)
1905/1906 (4)
1905/1910 (3)
1905/1915 (17)
1905/1940 (2)
1906 (26)
1906/1939 (1)
1906? (8)
1907 (14)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1908 (24)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908? (1)
1909 (20)
191? (238)
1910 (30)
1910/1915 (16)
1910/1920 (52)
1910/1930 (20)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910? (1)
1911 (25)
1911/1917 (1)
1912 (25)
1912/1922 (1)
1913 (24)
1913/1923 (1)
1914 (25)
1914/1918 (6)
1915 (24)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (5)
1915/1923 (6)
1915/1925 (11)
1916 (20)
1917 (22)
1918 (40)
1919 (24)
192? (414)
1920 (18)
1920/1920 (2)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (7)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1929 (5)
1920/1930 (24)
1920/1940 (9)
1920/1950 (2)
1920/1970 (1)
1921 (16)
1922 (25)
1923 (33)
1923/1933 (8)
1923/1940 (1)
1923? (1)
1924 (25)
1925 (57)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (4)
1926 (57)
1927 (67)
1927/1928 (2)
1928 (54)
1928/1928 (1)
1929 (63)
1929/1939 (3)
193? (449)
1930 (53)
1930/1940 (5)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (3)
1930? (1)
1931 (55)
1932 (34)
1932/1935 (1)
1933 (19)
1933/1937 (2)
1934 (27)
1934/1968 (1)
1935 (82)
1935/1939 (1)
1935/1940 (1)
1935/1945 (1)
1935? (3)
1936 (78)
1937 (73)
1938 (77)
1938/1938 (2)
1938? (1)
1939 (63)
1939/1939 (1)
194? (300)
1940 (118)
1940/1945 (2)
1940/1948 (1)
1940/1949 (1)
1940/1950 (2)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1941 (47)
1942 (20)
1943 (29)
1944 (30)
1945 (188)
1945/1946 (1)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1946 (11)
1947 (68)
1947/1960 (1)
1948 (16)
1948? (1)
1949 (77)
195? (382)
195?/18?? (1)
195?/19?? (1)
1950 (66)
1950/1953 (1)
1950/1959 (1)
1950/1960 (2)
1951 (28)
1951? (1)
1952 (46)
1952/1953 (1)
1953 (13)
1953/1963 (1)
1954 (8)
1954/1961 (1)
1955 (14)
1955? (1)
1956 (13)
1957 (6)
1958 (22)
1959 (14)
196? (253)
1960 (88)
1960/1968 (1)
1960/1969 (2)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960/1980 (1)
1961 (22)
1962 (27)
1962? (1)
1963 (52)
1964 (29)
1965 (16)
1966 (10)
1967 (12)
1968 (6)
1969 (14)
197? (180)
1970 (38)
1970/1981 (1)
1971 (18)
1972 (20)
1973 (21)
1974 (47)
1975 (18)
1976 (20)
1977 (112)
1977/1977 (1)
1978 (41)
1979 (46)
198? (111)
1980 (43)
1981 (157)
1982 (17)
1982/1982 (1)
1983 (24)
1984 (20)
1985 (1)
1985? (1)
1987 (19)
1988 (27)
1989 (3)
199? (54)
1990/1997 (1)
1991 (3)
1992 (9)
1993 (8)
1993/1993 (1)
1994 (1)
1995 (3)
1996 (20)
1997 (12)
1998 (7)
1998? (2)
1999 (10)
Založnik
A. Beer (2)
A. Berthold (64)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Cermak (1)
A. Černe (5)
A. Dolenc (9)
A. Hilgert (1)
A. Huber (5)
A. Jerkič (24)
A. L. Schneider (3)
A. Landau (7)
A. Lobnikar (5)
A. Mancini (1)
A. Marega (1)
A. Mencini (1)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perissich (2)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Saderman (6)
A. Schädler (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Smolej (1)
A. Tomšič (6)
A. Uršič (5)
A. Vengar (3)
A. Vengust (1)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (4)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (1)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (1)
Atelier Weiss (1)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (2)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atellier Doris (1)
Aug. Berthold (1)
August Berthold (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (48)
Ažbe (8)
B. Bing (3)
B. Egger (1)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (2)
B. Herdt (8)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Lergetporer (3)
B. Pleničar (5)
B. Richter (1)
B. Štajer (11)
Bayer (2)
Beer & Mayer (1)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Benet (1)
Beros Studio (1)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Božo Štajer (1)
Branko (10)
Braulin (1)
Brno (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
C. Alkier (1)
C. Götz (1)
C. Jagemann (2)
C. Lypoldt (1)
C. Narobé (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. Scolik (4)
C. T. Meyer (1)
C. Thiefs (2)
C. Zamboni (1)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
Ch. Scolik (1)
Circovich (1)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Č. Zore (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (3)
D. Rovšek (55)
D. Stokavnik (1)
D. Škofič (2)
D... (1)
Davorin Rovšek (1)
Dawinghoff (1)
Delavski muzej (1)
Demšar (1)
Design biro (2)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjski muzej (4)
Domovina (1)
Dragotin Hribar (4)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo Sokol I (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (43)
Dvořak & Roškota (1)
Dzimskis Witte (1)
E. Adamič (71)
E. Dzimski (3)
E. Kramaršič (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Niggl (4)
E. Nigll (1)
E. Pogorec (1)
E. Pogorelc (24)
E. Pogorelz (19)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Urschitz (1)
E. Woigt (1)
E.Pogorelc (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Elan (1)
Ernest Adamič (15)
Ernest Pogorelz Fotograf (1)
F. Aparnik (2)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. Bračko (1)
F. Carposio (1)
F. Cesale (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Erjavec (1)
F. F. Langhan (1)
F. Fischer (1)
F. Gerwig (2)
F. Geza (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (2)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (23)
F. Grablje (1)
F. Graljec (1)
F. Grewig (1)
F. Hronek (1)
F. Jug (3)
F. Juriševič (1)
F. Kelleman (1)
F. Klemen (1)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (25)
F. Lainer (5)
F. Mauer (5)
F. Mavec (1)
F. Mayer (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (2)
F. Novšak (1)
F. Pavlin (4)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stele (7)
F. Svirčević (2)
F. Špiler Muys (1)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Ferd. Mayer (1)
Filač (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistčni center (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Central (1)
Foto - Firšt (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Drayer (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto Kobal (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (2)
Foto Slovenija (48)
Foto Staut (3)
Foto studio Joško Šmuc (1)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (8)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto Wagner (1)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Foto-atelje Pelikan (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (7)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Dolšak (2)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (342)
Fr. Vesel? (2)
Fran Grabjec (1)
Fran Juriševič (1)
Fran Vesel (19)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
G. & J. Varga (1)
G. Bertok (1)
G. Dolenc (18)
G. Felici (1)
G. Grabietz (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (2)
G. Oblak (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schmidt (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
Giordani (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Gorenjski muzej (10)
Goriški muzej (21)
Gosposvetski zvon (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Guido (1)
H. Dolenc (7)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Harmsen (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (18)
H. Kern (1)
H. Krapek (1)
H. Krappek (2)
H. Niggl (1)
H. Pogorelz (1)
H. Smrekar (2)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
Harpf (1)
Heinr. Harmsen (1)
Helena Bavdek (1)
Helena Bavdekova (1)
Helidon (6)
Helios (1)
Hinko Smrekar (1)
Holdt (4)
Holynski (6)
Hudnik (1)
I. Artmann (1)
I. Bonač (1)
I. Jagodic (6)
I. Kotar (7)
I. Kvas (1)
I. Ljubič (2)
I. Müllers (1)
I. Pogačnik (2)
I. Rupnik & Schelhaus (2)
I. Standl (5)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (3)
I. Tavčar (1)
I. Tischler (6)
I. Tišler (5)
I. Vavpotič (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
Interfilm (2)
Iv. Lavrič (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Kunc fotograf (1)
J. & J. Martini (1)
J. Artman (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. Rottmayer (3)
J. Bahovec (1)
J. Bogataj (2)
J. Bonač (2)
J. Brandner (1)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Carposio (1)
J. Diwischovsky (1)
J. Dornig (8)
J. Dzimski (4)
J. Erjavec (1)
J. F. Langhans (1)
J. Fiausch (1)
J. Gertinger (1)
J. Hirsch (1)
J. J. Böhm (1)
J. Jablonski (1)
J. Javoršek (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kotar (4)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Martini (1)
J. Massak (1)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Muller (3)
J. Müller (17)
J. Pavlin (1)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pelikan (47)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (44)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Ritopečki (1)
J. Rosa (1)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (6)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Sešek (1)
J. Šmuc (4)
J. Taix (1)
J. Tittl (1)
J. Vertin (1)
J. Vrečko (1)
J. Winkler (2)
J. Zalar (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J. Zirmann (1)
J.B. Rottmayer (1)
J.M. Lenz (1)
J.V. Poberaj (1)
Janez (1)
Japelj (1)
Jernej Bahovec (1)
Jevšenak (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Jos. Dornig (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (5)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Jožef Erjavec (1)
JSM (1)
Julius Muller (2)
Justin (1)
Jv. A. Standl (2)
K. Florian (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. Pirkmanšek (1)
K. Rupal (1)
K. Schnegerk (1)
K. Staut (1)
K. Weingartschofer (1)
K.M. (1)
Kapucinski samostan (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška tiskarna (2)
Kerlo (2)
Klein (1)
Knjižnice Rakovnik (2)
Kolesarsko društvo (1)
Kolo jugosl. sester (1)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Kovin, Medlarz (1)
Kowalske (1)
Kranj (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (18)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunstlicht Atelier Globus (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
L. Angerer (1)
L. Boccalini (2)
L. Bordin (1)
L. Bude (8)
L. Ciglenečki (1)
L. Funtek (9)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (2)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (1)
L. Jakša (1)
L. Jere (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Krach (2)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (7)
L. Perrissich (1)
L. Pignat (1)
L. Schwentner (10)
L. Šmuc (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
Langerholc (1)
Langhans (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leopold Bude (1)
Lepopld Bude (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Ljubljana (12)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (9)
M. Berlan (1)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Foerster (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (5)
M. Japelj (30)
M. Klemenčič (4)
M. Klopčič (6)
M. Maleš (22)
M. Merćep (1)
M. Natek (2)
M. Pfeifer (3)
M. Polak (1)
M. Reichstein (1)
M. Schindler (1)
M. Štupar (24)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Zanutti (1)
M. Zanutto (1)
Makart (5)
Maksim Gaspari (4)
Mancini (1)
Maraž (3)
Maribor (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marine-Akademie (1)
Martini (1)
Mavec (2)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (4)
Mestni muzej (1)
Miha Maleš (1)
Mladika (6)
Mladinska knjiga (4)
Moderna galerija (9)
Molynski (1)
Moshiser (1)
Mosinger (7)
Mraz (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej za Tolminsko (1)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (2)
N. R. Smith (1)
Nadškofijski ordinariat (5)
Narodna galerija (24)
Narodna tiskarna (1)
Narodni muzej (2)
Naša kniga (1)
New York, H. Velten (1)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj S. (1)
Nikolaj Sadnikar (2)
O. Dasch (2)
O. Oppeln (1)
O. Sadar (1)
O. Thurm (1)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca SZDL (2)
Obzorja Helidon (24)
Obzorja, Helidon (12)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
Organizacijski komite SPG (1)
Organizacijski komiteSPG (1)
P. Brežnik (1)
P. Delbo (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (3)
P. Lavnik (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (2)
P. Vilman (1)
Papir (1)
Pavlič (1)
Pavlovčič (7)
Pelikan (2)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photographie von Ernest Pogorelz (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Pirnath (1)
Podobnik (2)
Pohl (1)
Pokorny (1)
Pommer (1)
Posavski muzej (1)
Potrč (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prešernova družba (2)
Primožič (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva slovenska fanfara (1)
PTT Slovenije (1)
Purač (1)
Putsch (1)
R. Bratoš (2)
R. Firšt (1)
R. Jenik (2)
R. Krach (8)
R. Krziwanek (1)
R. Marković (2)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Oedl (22)
R. Pavlovec (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
R. Šimić (1)
R. Verderber (2)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
Reesch (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. D'Andri (1)
S. Fras (5)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (2)
S. Hering (1)
S. Kurucz (1)
S. Lypoldt (1)
S. M. Skrinjar (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (2)
s. n (1)
S. Smolej (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (1)
S. Weinrich (3)
S. Weitzmann (2)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Schädler (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Segall & Co. (1)
Sheboygan, G. C. Glaeser (1)
Siekely (1)
SKZ (6)
Slavia press (1)
Slavia Press (19)
Slavko Fras (1)
Slomškova založba (5)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. Straža (4)
Slovenska izseljenska matica (4)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
Sokol (2)
Spalke & Kluge (2)
Spalke & Kluge fotografische kunstanstalt (1)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
St.Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
Staut (6)
Stengel & Co. (1)
Stengel & tovariši (1)
Straža (2)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Potrč (10)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Rovšek (1)
T. Bajec (1)
T. Glavan (2)
T. Kriper (1)
Talbot (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Th. Bohm (1)
The Jablonski Studios (8)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tobak (1)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tömöry (1)
Tonka (5)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Triglavski kvintet (2)
Turist (1)
Turistično društvo (3)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetn. salon Miha Maleš (1)
Umetniška propaganda (1)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Uršič (1)
V Ljubljani (2)
V. Angerer (2)
V. Bavec (2)
V. Bešter (91)
V. Bohinec (3)
V. Čatar (2)
V. Donat (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (31)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Mayer (1)
V. Petričič (1)
V. Pick (1)
V. Schertle (1)
V. Setečka (1)
V. Simončič (30)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vlašič (8)
V. Vlašić (2)
V. Weixl (1)
Vanek (1)
Večer (1)
Vengar (2)
Victoria Portrait (2)
Viktor Kunc (1)
Vilman (1)
Vivod - Fajon (2)
Vlašič (6)
W. Helfer (1)
W. Herbst (1)
W. Kral (1)
Wagner (4)
Weiss (2)
Willinger (1)
Z. Mahovič (3)
Z. Vidmar (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Zvezna trgovina (1)
Železne dveri, Turistično društvo (3)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Išči med rezultati (9138)