Kopitarjeva zbirka

Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov (NUK, Cod. Kop. 1–33) sodi med največje zaklade Narodne in univerzitetne knjižnice. Hranimo jo kot corpus separatum. Zbirka je bila kot del zapuščine jezikoslovca Jerneja Kopitarja odkupljena leta 1845 za Licejsko knjižnico. Večji del zbirke sestavljajo cerkvenoslovanski kodeksi južnoslovanske redakcije, napisani v cirilici, razen enega napisanega v glagolici. Poleg njih je še nekaj novejših rokopisov, med njimi pet novobolgarskih. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (Codex Suprasliensis) iz 11. stol., je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov. Uvrščen je na UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine (Memory of the world). 

Število rezultatov iskanja: 29

Tip gradiva
Vsebina
Založnik
Dostop
Išči med rezultati (29)