Število rezultatov iskanja: 1312

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (15)
Acrocephalus (45)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta agriculturae slovenica. Suplement (7)
Acta biologica slovenica (3)
Acta carsologica (49)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica (5)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (22)
Acta geographica Slovenica (11)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (14)
Acta hydrotechnica (2)
Acta silvae et ligni (2)
Advances in business related scientific research journal (2)
Akademija MM (4)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (50)
Annales. Series historia naturalis (31)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (33)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (15)
Azijske in afriške študije (1)
Bilten Slovenske vojske (1)
Bogoslovni vestnik (3)
Central European Public Administration Review (3)
CEPS journal (11)
Časopis za kritiko znanosti (8)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (38)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (15)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (17)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (5)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (8)
Geografski obzornik (9)
Geografski vestnik (11)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (23)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (35)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (14)
Hladnikia (Ljubljana) (8)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (5)
Journal of comparative politics (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (16)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (11)
Lex localis (5)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (6)
Managing global transitions (3)
Mavrica (Pula) (12)
Medicine, law & society (5)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Moderna arhivistika (3)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (5)
Naše gospodarstvo (16)
Natura Sloveniae (10)
Novi odmev (48)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave s področja geodezije in geofizike (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (23)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za geografijo (3)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Science of gymnastics journal (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (3)
Slovenian veterinary research (6)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (2)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (15)
Sopotja (28)
Stati inu obstati (3)
Stiplovškov zbornik (1)
Strojniški vestnik (5)
Studia Historica Slovenica (4)
Studia mythologica Slavica (15)
Studia universitatis hereditati (3)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (31)
Traditiones (Ljubljana) (24)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (14)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (8)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (33)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Botanično društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (46)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
GEA College (2)
Geološki zavod Slovenije (18)
Goldsmiths, University of London (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (48)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (15)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (192)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (22)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (5)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (28)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (72)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (8)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (18)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (7)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Založba Univerze na Primorskem (17)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (81)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (149)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Vsebina
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (8)
A. Ortelius (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (2)
Alma Mater Europea-European Centre Maribor (AMEU-ECM) (1)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Association of Radiology and Oncology (2)
Atelier Croatia (1)
B, Rauter (1)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (6)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (22)
Croatia film (6)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Komar (1)
D. Stober (1)
Department of Political Science (1)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (16)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (45)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Dubrovnik Phila (1)
E. Kastelic (1)
ECSA Slovenia (1)
Educational Research Institute (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (16)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Etnografski muzej (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (3)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (15)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Focus (1)
G.M. Seutter (1)
GEA College (2)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod Ljubljana (5)
Geološki zavod Slovenije (18)
GeoZS (1)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
GV Revije (2)
GV Založba (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Hutp hotel (1)
I. Tomić (1)
I. Urban (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (7)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (28)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (17)
International Institute for Archival Science (13)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (5)
J. Blasnik (1)
J. Blašković (1)
K. Kos (1)
K. Miličević (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (8)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (48)
LDS (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Božina Beroš (1)
M. Kovačić (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (4)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MIB (14)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Naša djeca (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (26)
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete (1)
Ozeha (2)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinski arhiv Maribor (3)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (22)
R. Glumac (1)
R. Šimić Banović (1)
S. Đurašković (1)
s. n . (1)
Sanje (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovene Welding Society (5)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (122)
Slovenski dom KPD Bazovica (99)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (22)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (12)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (60)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
T. Valentić (1)
Tancer (1)
Teološka fakulteta (3)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tipografija (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (8)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (15)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska Press (21)
University of Toronto Press (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (25)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Veterinarska fakulteta (6)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (38)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (81)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (22)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (22)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (14)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (38)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (1312)