Število rezultatov iskanja: 4272

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (27)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta Histriae (9)
Acta silvae et ligni (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (39)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Bogoslovni vestnik (5)
Celjski zbornik (30)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (58)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (57)
Geologija (1)
Glas iz Astena (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Jezik in slovstvo (25)
Jezikoslovni zapiski (40)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (21)
Kaplje (Idrija) (1)
knjige (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (50)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (185)
Loški razgledi (12)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (11)
Materiali in tehnologije (2)
Muzikološki zbornik (683)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naša sodobnost (2)
Nerazvrščeno - članki (2)
Novi akordi (82)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (13)
Podjetje in delo (24)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (4)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski zbornik (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (16)
Slovenian veterinary research (7)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (17)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (40)
Učiteljski tovariš (13)
Vojaškošolski zbornik (2)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (368)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (51)
Zgodovinski časopis (41)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Železarski zbornik (673)
Železne niti (5)
Žirovski občasnik (31)
Leto izida
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (39)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (12)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (26)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (3)
Knjižnica Ivana Potrča (11)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Laško (3)
Knjižnica Litija (3)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Velenje (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (2)
Matična knjižnica Kamnik (23)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (25)
Mestna knjižnica Kranj (32)
Mestna knjižnica Ljubljana (35)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzejsko društvo Žiri (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2291)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (49)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pegaz International d.o.o. (8)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (368)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (294)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (685)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (51)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
ZRC SAZU (31)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (66)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (40)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (84)
Založnik
(2)
A. Budja (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (39)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Banka Slovenije (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (16)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (15)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Ceeman (1)
CEEMAN (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
CIVITAS ELAN (1)
Covirias (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (31)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (14)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (8)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (3)
ECSA Slovenia (1)
Eduvision (7)
Eesti Keele Instituut (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
EMUNI University (1)
Etnografski muzej (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska pravna fakulteta (3)
Evropska svetovalnica (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Education (4)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Social Sciences (3)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Sport (3)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (14)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (8)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za informacijske študije (6)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (15)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (2)
Genetic Society Slovenia (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (4)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (5)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GFS Institute (1)
Gimnazija (1)
Glasbena šola (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski tisk (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (24)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Historical Association of Slovenia (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (34)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (24)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (27)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (40)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko narodopisje (40)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
izdatelj (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (13)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Kasaški klub (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katoliško tiskovno društvo (58)
KDG Reciklaža (1)
KGD Reciklaža (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Krajevna skupnost Žiri (31)
KUD Logos (7)
Kult.co, društvo kulturologov (2)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (30)
Kulturni center Ivan Napotnik (4)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (2)
L. Schwentner (82)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
LDS (1)
Lek (2)
Leonova družba (1)
Lexical Computing (1)
Literarno društvo IA (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (3)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mariborska literarna družba (1)
Martin Pogačar (76)
Matica Slovenska (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Metalurški inštitut el at. (673)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (2)
Miška (3)
Moderna organizacija (6)
Musée régional (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (11)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (2)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
neznan (1)
Nova revija (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
Občina (3)
Občina Kamnik (21)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Obzorja (6)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
Peace Institute (1)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoški inštitut (11)
Planinska zveza Slovenije (12)
Planinsko društvo Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (76)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prohealth (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (2)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
RC IKTS (2)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regional Museum (2)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
Revija Rikoss (1)
RIC (1)
Rikoss (1)
RIS Dvorec (4)
Ruslica (2)
s. n. (2)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (4)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (4)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (41)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska Matica (11)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenska šolska Matica (18)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (18)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (3)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (369)
Slovensko zavarovalno združenje (7)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (3)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
SO (5)
Societá storica del Litorale (11)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Splošna bolnišnica (3)
SŠTS Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Society of Slovenia (6)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Svobodna Slovenija (24)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (13)
Študentska založba (4)
Taktika plus - efektivni management (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (12)
The Faculty of Logistics (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Tiskarna Edinost (11)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (185)
ToKnowPress (3)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
U. Mosers (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska Press (9)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (6)
Univerzitetna založba Univerze (9)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (2)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Verlag der Propstei (1)
Veterinarska fakulteta (7)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Visokošolsko središče (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (2)
Založba FDV (2)
Založba FRI (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (19)
Založba ZRC (21)
Založba ZRC, ZRC SAZU (16)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Zavod RS za šolstvo (34)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (2)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (17)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravstvena fakulteta (5)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje DrogArt (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
ZDSSS (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (184)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (57)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (24)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih društev (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (4272)