Število rezultatov iskanja: 13876

Časopisje in članki - naslov
Bolha (1)
Bollettino del Comitato L`Italia fara da se (1)
Bollettino del consorzio agrario (10)
Bollettino sindacale (Capodistira) (1)
Brivec (6)
Coklja (1)
Credere e vincere (21)
Čuk na palci (6)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (1)
Delo (OF STO, Trst) (1206)
Delo (Trst) (4)
Domača kaplja (4)
Don Chisciotte (30)
Egida (65)
El Pevere (1)
Era nuova (24)
Foglio periodico Istriano (10)
Gazzetta ufficiale (24)
Glasilo krajanov Portoroža (15)
Gospodarstvo (Trieste) (72)
Il I. collegio (2)
Il turismo scolastico nella Venezia Giulia (1)
Istra (Zagreb) (291)
Istrski tednik (Koper) (98)
Jugoslavija (2)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
L`Istria popolare (3)
L´Istria (362)
L´Istria redenta (21)
La bandiera dei lavoratori (2)
La gazzetta del Governo militare alleato (85)
La giovane Istria (3)
La nostra lotta (455)
La nuova aurora (1)
La provincia dell`Istria (681)
La risposta (3)
La Scolta (1)
La sveglia: giornale economico-politico (7)
La voce del bosco (1)
Le vie dell Istria (1)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
L'Istria nuova (12)
Ljudski tednik (Trst) (255)
L'Unione (167)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mandrač (Izola) (569)
Mehanotehnika (24)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Naprej (8)
Narodni delavec (2)
Narodni delavec (Trst) (127)
Naš borjač (6)
Naš glas (3)
Naš glas (1925-1928) (33)
Naš glas (Droga Kolinska) (263)
Notranjec (7)
Nova doba: l´era nuova (2)
Nova Soča (1)
Novi čas (Gorica) (2)
Novi list (118)
Novi list (1899-1908) (4)
Novice (11)
Official gazette (238)
Pagine Istriane (104)
Partizan (2)
Patria (1884) (59)
Pest (1)
Portorožan (162)
Primorec (3)
Primorska delavska enotnost (102)
Primorski dnevnik (5138)
Primorski list (Gorica) (4)
Primorski utrip (92)
Rassegna ufficiale del Comitato popolare del distretto di Capodistria (23)
Ricostruzione (6)
Risveglio (5)
Samouprava (Gorica) (1)
Slovenski Jadran (575)
Snežnik (56)
Snežniški razgledi (6)
Soča (Trst) (2)
Stavbinski delavec (3)
Svetogorska kraljica (Gorica) (18)
Škrat (Trst) (12)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Tehtnica (Orehek) (1)
The Allied military government gazette (49)
Trgovski list (5)
Učiteljski list (63)
Uradne objave (Ilirska Bistrica) (49)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradne objave občine Izola (162)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni glasnik okraja Koper (54)
Uradni list - Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, STO (249)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Uradni list Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje (48)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni list Zavezniške vojaške uprave (46)
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja Koper (23)
Uradni vestnik okraja Koper (208)
Vita giovanile (19)
Za našo deco (4)
Za našo deco (Edinost) (3)
Za našo deco (Novice) (1)
Zarja (1908) (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
???? (5)
1000-1100 (1)
1200-1300 (1)
1500 (1)
1500-1600 (1)
1503 (2)
1505 (2)
1510 (1)
1550 (1)
1553 (1)
1558 (1)
1585 (1)
1589 (1)
1611 (1)
1625 (1)
1626 (1)
1640 (1)
1668 (1)
1687 (1)
1696 (1)
1698 (1)
1700 (2)
1700-1875 (1)
1728 (1)
1735 (1)
1736 (1)
1743 (2)
1771 (1)
1778 (1)
1798 (1)
18?? (7)
1808 (10)
1820 (1)
1832 (1)
1835 (1)
1845 (1)
1846 (52)
1847 (52)
1848 (54)
1849 (51)
1850 (52)
1851 (52)
1852 (48)
1853 (1)
1865 (1)
1867 (15)
1868 (23)
1869 (23)
1870 (45)
1871 (24)
1872 (24)
1873 (24)
1874 (30)
1875 (48)
1876 (54)
1877 (48)
1878 (51)
1879 (48)
1880 (48)
1881 (42)
1882 (24)
1883 (23)
1884 (48)
1885 (51)
1886 (35)
1887 (24)
1888 (24)
1889 (25)
1890 (25)
1891 (27)
1892 (24)
1893 (25)
1894 (25)
1895 (1)
1897 (1)
1899 (1)
19?? (2)
1900 (3)
1901 (24)
1902 (5)
1903 (30)
1904 (40)
1905 (48)
1906 (30)
1907 (11)
1908 (34)
1909 (65)
1910 (60)
1911 (11)
1912 (12)
1913 (16)
1914 (17)
1915 (2)
1916 (1)
1917 (2)
1918 (17)
1919 (10)
1920 (16)
1921 (9)
1922 (45)
1922-1925 (2)
1923 (42)
1924 (4)
1925 (5)
1926 (16)
1927 (15)
1927-1928 (2)
1928 (14)
1929 (42)
1930 (57)
1932 (42)
1933 (48)
1934 (49)
1935 (48)
1936 (58)
1937 (57)
1938 (14)
1939 (11)
1940 (1)
1941 (8)
1942 (13)
1943 (6)
1945 (50)
1946 (232)
1947 (191)
1948 (219)
1949 (299)
1950 (299)
1951 (250)
1952 (257)
1952-1954 (2)
1953 (254)
1954 (280)
1955 (166)
1956 (175)
1957 (144)
1958 (126)
1959 (81)
1960 (90)
1961 (86)
1962 (110)
1963 (99)
1964 (48)
1965 (65)
1966 (353)
1967 (364)
1968 (347)
1969 (344)
1970 (349)
1971 (346)
1972 (354)
1973 (46)
1974 (55)
1975 (45)
1976 (43)
1977 (342)
1978 (362)
1979 (354)
1980 (366)
1981 (382)
1982 (357)
1983 (372)
1984 (375)
1985 (355)
1986 (381)
1987 (34)
1988 (63)
1989 (63)
1990 (68)
1991 (85)
1992 (93)
1993 (125)
1994 (138)
1995 (130)
1996 (108)
1997 (111)
1998 (117)
1999 (105)
2000 (113)
2001 (85)
2002 (76)
2003 (69)
2004 (21)
2005 (19)
2006 (9)
2009 (1)
2010 (1)
2011 (2)
2012 (1)
2013 (1)
2017 (2)
2018 (1)
2019 (1)
2020 (1)
2021 (1)
s.a. (1)
Založnik
(1)
A. Burra (1)
A. Munih (2)
A. Novaković (1)
Allied military government (287)
Alojzij Valentinčič (6)
Andrej Gabršček (4)
Ant. Vallardi (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Giorgio Bizzardo (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
Artaria & Co. (1)
avstrijska iz. (12)
Avtotehna (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (5)
Biblioteca civica (1)
Brigata d'assalto Garibaldi (1)
C. Priora (89)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Cobol & Priora (1)
Comitato popolare distrettuale (23)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
Comune censuario S. Salvore. Distretto di Pirano (1)
Convento Monte Santo (18)
D2 d.o.o. (6)
dal Pinelli (1)
Demokratična stranka levice (1206)
Domenico Manzoni (167)
Droga Kolinska (263)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (37)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba za založniške pobude (5138)
Edinost (24)
Enotni sindikati za Slovensko Primorje in Trst (102)
ex Hieronymo Albricio in vico D. Iuliani (1)
Freytag & Berndt (1)
G. Vallardi (1)
G.M.A. (24)
GA Commerce (56)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski institut Jugoslovenske armije (1)
Giovanni de Rossi (1)
Governo militare alleato (85)
Graffit (569)
Hidrografski institut Jugoslovenske ratne mornarice, Split (3)
I. Papsch & C (361)
I. Papsch & C (1)
I. Slavec (4)
Informa (92)
Istituto geografico militare (11)
Istituto idrografico della P. Marina, Genova (1)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (6)
Izdaje N. D. O. (2)
Jadran (98)
K. u. K. Militär geographisches Institut (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klemenc V. (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Konsorcij Cirilmetodarjev (1)
Konzorcij (293)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Trgovskega lista (5)
Krajevna konferenca SZDL (21)
Krajevna skupnost (177)
L. Depangher (1)
L. Ravenstein (1)
La societá Alpina delle Giulie editrice (1)
Lampo, Benzina Superiore, Societá Italo-Americana pel Petrolio (1)
Lechner k.u.k. Hof-u, Wien (1)
Libreria Julius Dase editrice (2)
Lipa (1)
M. Kos (1)
Maks Šeber (7)
Mehanotehnika (24)
Mestna knjižnica (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Narodna delavska organizacija (127)
Narodna tiskarna (7)
neznan (1)
Občina Ilirska Bistrica (49)
Oberkommando des Heeres (1)
OKH/Gen St d H (1)
Okrajni ljudski odbor (23)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
Organo del partito democratico (24)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica S. Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (8)
P. Kozler (1)
P. Robutti (1)
P. Višnjevec (1)
per G. Gregorio de Gregori, 1510 Cal. Iulias 1 VII (1)
per Giouan Maria Bonelli (1)
Pflügl (1)
PNOO za Slovensko Primorje (48)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Primorske novice (54)
Primorske Novice (853)
Primorski tisk (575)
Priora (24)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Republiška geodetska uprava (1)
s. n. (45)
Sindicati unici (9)
Skupščina občine Izola (162)
Slovenska matica (1)
Slovenski Jadran (208)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stab. tip. Nazionale Carlo Priora (10)
Stabilimento tipografico Nazionale Priora (1)
Študijska knjižnica (3)
T. Bratina Grmek (1)
t. Jadran (455)
T. Priv. Paternolli (1)
T. R. Šober (8)
T. scoula tipografica Grisoni (1)
T. scuola tipografica Grisoni (1)
T.L.T. (24)
Tip. Carlo Priora (3)
Tip. Cobol & Priora (7)
Tip. Cobol e Priora (104)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tip. moderna M. Susmel & co. (3)
Tip. Pecchiari (21)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Edinost (5)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (6)
typis Francisci Mathiae Winckowiz ... (1)
Ufficio idrografico del R. magistrato alle acque, Venezia (1)
Unione antifascista Italo-Slava (12)
Unione giovanile Fides (19)
Valardi (1)
Vinko Kermolj (1)
Zadruga z o.z. Novi list (118)
Založba Primorskega dnevnika (255)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (5211)
Zavezniška vojaška uprava (294)
Zavezniška vojaška uprava, Britansko - ameriška cona, Svobodno tržaško ozemlje (1)
ZKMI (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (63)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Išči med rezultati (13876)