Temeljni projekt
Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva in okolje