Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti : doktorska disertacija
Optimization of terrestrial laser scanner procedures for high accuracy measurements : doctoral thesis