Korespondence med občutki ter med občutki in čustvi