Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov