Kombinirano napajanje enosmernega serijskega motorja s prigrajenim navitjem močnostnega pretvornika
Dual-voltage supply of serial-wound motor with an integrated boost winding