Wear level influence on chip segmentation and vibrations of the cutting tool
Vpliv stopnje obrabe na segmentacijo odrezka in vibracije rezalnega orodja