Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske