Družbenogeografski razvoj Zg. Dravskega polja : doktorska disertacija