Hydrogeochemistry of coastal carbonate aquifer in Lucija-Portorož (Gulf of Trieste, northern Adriatic sea, Slovenia)
Hidrogeokemija priobalnega karbonatnega vodonosnika v Luciji pri Portorožu (Tržaški zaliv, severno Jadransko morje, Slovenija)