Selekcijski pritisk biološko nedostopnega živega srebra na ohranjanje operona mer v mikrobnih združbah : doktorska disertacija
Selection pressure of non-bioavailable mercury on maintenance of mer operon in microbial communities = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih