Herbicidi v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih
Herbicides in the first-year hop plants and in propagation nurseries