Kinematski in paleonapetostni razvoj NW-SE usmerjenih dinarskih prelomov v severozahodnih zunanjih Dinaridih : doktorska disertacija
Kinematic and paleostress evolution of the NW-SE trending Dinaric faults in the northwestern External Dinarides : doctoral thesis