Vpliv vlažnosti lesa in debeline lepilnega spoja na adhezijo med lesom in jeklom : doktorska disertacija
Influence of wood moisture content and thickness of adhesive bond on adhesion between wood and steel = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih