Potassium and proline content in hop leaves as biochemical marker for drought stress tolerance
Vsebnost kalija in prolina v listih hmelja kot biokemičnih markerjev tolerantnosti na sušni stres