Ugotavljanje začetne lege rotorja elektronsko komutiranega motorja na podlagi merjenja spremembe induktivnosti statorskih navitij
BLDC machine rotor position detection by means of stator winding inductance variation measurement

tab1
1. TXT datoteka (26 kB) Za ogled je potrebna prijava