Usklajevanje metod za karakterizacijo arheoloških materialov z meritvami magnetne susceptilnosti