Dejavniki konkurenčne prednosti in uspešnosti podjetja
Determinants of competitive advantage and firm performance