Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode : doktorska disertacija
Numerical modelling of oil spills in rivers using lattice Boltzmann method : doctoral dissertation