Borut Juvanec: Arhitektura Slovenije, vernakularna arhitektura, severovzhod; Založba i2 in Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 2010, 193 str., ilustr.