Primerjava zadovoljstva bolnikov po oskrbi s spodnjo totalno protezo brez in z zobnimi vsadki
Satisfaction of patients treated with implant-supported mandibular overdenture compared to patients treated with conventional denture