Nauk svetega Ambrozija o poglavitnih krepostih : inavguralna disertacija (delni natis) : njegov nauk o poglavitnih krepostih ter odnos do antike, predvsem do Cicerona