Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem
The largest corona of fossil sea urchin in Slovenia