Nekatere težave pri identifikaciji vzorčenih sistemov in pretvorbi identificiranih modelov v zvezni prostor
Some issues at sampled-data identification and conversion of the identified models into the continuous-time domain