Dinamika litoralnega fitala na zahodnoistrski obali : disertacija