O učinkovanju formalina na skrob : disertacija, ki jo predloži Filozofski fakulteti Univerze kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, za dosego doktorskega naslova časti Anka Mayer