Eksperimentalne gigantske oblike Bacterium anitratum-a in njihov odnos do stadijev form L : analogni pojavi pri drugih bakterijah

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih