Vpliv sorte in lokacije na vsebnost ksantohumola v hmelju
Influence of cultivar and location on the content of xanthohumol in hops