Človeško zaznavanje in objektivno vrednotenje zakasnitev multimedijskih storitev
Human perception and objective delay evaluation of multimedia services