Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method
Namnoževanje fluorescentno označenih mikrosatelitskih markerjev oljke z novejšo, ekonomično metodo