Slovenska religiozna lirika. Izbral in uredil France Vodnik. Ljubljana 1928