Slovarska členjenost besedja glede na besednovrstnost in pomenskost : števnik v 16. stoletju