Primerjava različnih metod priprave kompozitnih materialov Ni-YSZ za visokotemperaturne gorivne celice: vpliv načina priprave in eksperimentalnih pogojev na mikrostrukturne lastnosti končnih, dobljenih kompozitov
A comparision of the methods for the preparation of Ni-YSZ electrodes for solid oxide fuel cells and their influence on the microstructure of the obtained composites