Ob 30-letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu : (1974-2004)