Registracija slik obrazov za izboljšanje uspešnosti razpoznavanja oseb
Face image registration for improving face recognition rate