Osnovni pojmi iz glasbene teorije : za učiteljišča, glasb. šole in sorodne zavode