Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v različnih obdobjih šolanja