Volilni sistem na Slovenskem : 1861-1918

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih