Vpliv različnih oblik zgodnjega varstva otrok na njihov razvojni proces