Ekološki sistemi žarišč transmisivnih encefalitid v Sloveniji s poudarkom na vektorjih obolenj : disertacija