Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes Curtis, 1883 (Hemiptera: Cicadellidae) : doktorska disertacija
Vibrational signals, reproductive isolation and speciation in the genus Aphrodes Curtis, 1883 (Hemiptera: Cicadellidae)
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih