Merilni pristop za optimizacijo ogrevanja jekel v kontinuirni peči
Measuring approach for optimisation of steel reheating in continuous furnace