Vpliv kvasovk na vsebnosti glutationa in aromatičnih spojin v vinih sauvignon
Influence of yeasts on the contents of glutathione and aromatic compounds in sauvignon wines

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih