Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

Protokolarni prostor v Ljubljani
podoba protokolarnega prostora skozi čas, prostor in družbo